Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Bij Broekhof vinden we het belangrijk dat de verpakkingen en decoratiematerialen worden gemaakt door mensen die eerlijk, waardig en met respect worden behandeld.

Image titleamfori BSCI
Vanaf 1 januari 2017 is Broekhof amfori BSCI participant. BSCI staat voor ‘Business Social Compliance Initiative’, een  initiatief om de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde productieketen te verbeteren.  Daarnaast is amfori BSCI een initiatief waar de klanten van Broekhof om vragen.
Als amfori BSCI participant heeft Broekhof inzicht in de werkomstandigheden van toeleveranciers. Onafhankelijke auditbedrijven voeren audits uit in de keten. Daarnaast volgen amfori BSCI deelnemers en hun leveranciers trainingen over thema’s zoals gezond management, veiligheid op de werkvloer en de dialoog tussen fabrieksmanagement en de werknemers.

Image titleSedex
Naast amfori BSCI is Broekhof ook aangesloten bij Sedex, een non-profit organisatie die werkt aan het verbeteren van ethisch en verantwoord ondernemen. Alle leden van Sedex delen en rapporteren informatie over:
- Gezondheid en veiligheid
- Arbeidsnormen
- Bedrijfsethiek
- Milieu

Image titleISO 26000
Broekhof is zich bewust van zijn sociale en ethische verantwoordelijkheden. Hiervoor gebruikt Broekhof ISO 26000 als een richtlijn om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de distributieketen.
Bij het toepassen van de richtlijnen van ISO 26000, worden bedrijven zich bewust van de diversiteit op sociaal, juridisch, cultureel, politiek, economisch en organisatorisch vlak in de verschillende landen.


Image titleMVO Nederland
Broekhof is lid van MVO Nederland en onderschrijft de bijhorende uitgangspunten. Bij alle bedrijfsbeslissingen streeft Broekhof naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit. MVO is daarbij een continu proces van waardecreatie.
Quality Assurance ProgramImage title
Broekhof heeft een eigen Quality Assurance Program opgericht. Dit programma richt zich vooral op het ethisch verantwoord wereldwijd inkopen van producten. De BSCI Code of Conduct en de Sedex Best Practice Guidelines vormen hierbij het fundament.

Kwaliteitscontroles
Ook heeft Broekhof heeft een team van kwaliteitscontroleurs tot haar beschikking. Dit team bestrijkt heel China en Vietnam en kan binnen 48 uur op de gewenste productielocatie inspecties uitvoeren.
De werkzaamheden van dit team omvatten:
- Inspectie voor verzending
- Het monitoren van het productieproces
- Het inspecteren van containerladingen  

Aan het laden
Aan het laden